Go to Top

Autostrady budowane niechlujnie?

 

Większość spękań na autostradach A1 i A2 jest zlokalizowana na styku tzw. działek roboczych.  Wydaje się, że ich przyczyną były zbyt głębokie nacięcia warstwy bitumicznej na ich styku lub  niewłaściwe nacięcia nawierzchni MMA pod montaż studzienek wpustowych. Dotychczasowe analizy wykazały, iż  szczeliny są  rozszczelnieniami dwóch przylegających do siebie działek roboczych, nie zaś typowymi pęknięciami. Wskazuje na to fakt, iż materiał budujący warstwę nie jest rozerwany tylko rozsunięty.

Ostateczne przyczyny powstania spękań będą znane po wykonaniu pełnych badań mieszanek mineralno - asfaltowych w miejscach spękań (zawartość asfaltu, uziarnienie, zawartość wolnych przestrzeni i połączenie międzywarstwowe).

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.