Go to Top

Zmiana na budowie A2

„Spółka BOGL a KRYSL zrealizowała z sukcesem wiele inwestycji drogowych. Znajomość polskiego rynku oraz duże doświadczenie, które zdobyliśmy przez te lata, pozwala nam na wykonywanie znaczących projektów. Przejęcie całości robót drogowych na odcinku C autostrady A2 z pewnością jest dużym przedsięwzięciem. Zależy nam na wywiązaniu się z powziętych zobowiązań oraz zapewnieniu przejezdności autostrady na Euro 2012. Złożyliśmy już do GDDKiA program naprawczy dla realizacji odcinka C. Zamierzamy zintensyfikować prace tak, by powzięte przez nas zobowiązania zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem wyznaczonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad” – mówi Ivo Sochorek, członek zarządu BOGLA a KRYSL.

Grupa BOGL a KRYSL działa od 1993 roku, a w 1995 roku połączyła się z niemiecką firmą Max Bogl. W Polsce działa od 2004 roku i realizuje budowy dróg i obiektów mostowych. BOGL a KRYSL w Czechach oraz na Słowacji znajduje się w pierwszej dziesiątce firm budowlanych, a na rynku niemieckim plasuje się na 3. pozycji.

Spółka DSS S.A. będąc jednym z największych w Polsce dostawców kruszywa do budowy dróg i autostrad, postanowiła położyć większy nacisk na działalność, dzięki której jej marka stała się rozpoznawalna na rynku

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.