Go to Top

Poprawiamy drogi lokalne

Prawie 40 procent dróg lokalnych w Polsce nie ma utwardzonej nawierzchni. Plany budowy, remontów i modernizacji tych dróg mają nie tylko ułatwić mieszkańcom komunikację, ale i pomóc w walce ze skutkami pandemii, tworząc miejsca pracy i pomagając w utrzymaniu małych i średnich lokalnych firm wykonawczych, które mogą mieć kłopoty po miesiącach przestoju. W tym roku finanse rządowe zasilą 2.297 inwestycji  -z czego 623 dotyczy dróg powiatowych, a 1674 gminnych.

W latach 2019-2028 Fundusz Dróg Samorządowych ma dofinansować inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich  kwotą 36 mld zł. Wysokość dofinansowania na jedno zadanie nie może przekroczyć 30 mln zł. Na przełomie lipca i sierpnia przeprowadzony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2021. Do wyczerpania środków przeprowadzane mogą być kolejna takie nabory.
W roku 2019 rządowe wsparcie wyniosło ok. 6 mld zł. Na ten rok planowana jest kwota ok. 3,2 mld. Najwięcej otrzymają samorządy w woj. mazowieckim (306 mln zł na 298 km dróg) oraz lubelskim (280,4 mln na 442 km dróg).
Samorządy apelują do rządu o umożliwienie finansowania z FDS także dróg wojewódzkich.

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.