Go to Top

Bezpieczne składowisko azbestu

Ponad 2-hektarowa niecka do składowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą – pod koniec września w Białej  (powiat wieluński) nastąpiło uroczyste otwarcie składowiska azbestu, nowej inwestycji FCC Polska. Umożliwia ono składowanie azbestu w sposób całkowicie bezpieczny dla zdrowia i przyjazny dla środowiska. Koszt prac wyniósł ponad 2 mln zł. Mimo że w Polsce w 1997 zakazano produkcji i stosowania azbestu, materiał ten w dalszym ciągu pokrywa wiele zabudowań. Szacuje się, że w Polsce mamy go 8,2 mln ton. Musi on zostać zutylizowany do końca 2032 roku.

– Mamy bardzo duże doświadczenie w zakresie specjalistycznego składowania odpadów oraz unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. W Polsce posiadamy już składowisko odpadów niebezpiecznych, w tym azbestu w Radomsku, byliśmy również operatorem dwóch składowisk odpadów komunalnych. W całej Europie Centralnej i Wschodniej posiadamy 29 składowisk, w tym również składowiska odpadów niebezpiecznych – mówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. – Niezmiernie cieszymy się, że naszą wiedzą i doświadczeniem mogliśmy wesprzeć Białą i rozwiązać wspólnie problem nielegalnego składowiska azbestu, z którym mierzyły się władze gminy – dodaje.
Składowanie azbestu w kontrolowanych warunkach pod ziemią jest obecnie najbezpieczniejszą metodą zagospodarowania tego odpadu. Inwestycja w Białej spełnia bardzo restrykcyjne wymagania stawiane przed tego typu przedsięwzięciami – odpad ten będzie składowany w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia, w 2-hektarowej niecce, której brzegi ukształtowano w sposób zabezpieczający przed osypywaniem się. Odpady będą deponowane w 10-ciu sektorach o powierzchni do 2 500 m2 każdy. Po umieszczeniu odpadów na składowisku, zostaną one zabezpieczone warstwą ziemi lub piasku. Następnie, po wypełnieniu sektora, całość zostanie zabezpieczona 2 m warstwą gruntu do pierwotnej wysokości terenu. Po zakończeniu eksploatacji, teren składowiska zostanie poddany rekultywacji.
– Azbest składowany w taki sposób jest całkowicie neutralny dla otoczenia – mówi Paweł Szewczyk, Prezes FCC Polska. – Dzięki zastosowanym technologiom i zabezpieczeniom nie ma możliwości żadnych niekontrolowanych emisji. Transport odpadu zorganizowany został również w sposób uwzględniający najwyższe standardy i przeprowadzany będzie tylko przy udziale specjalistycznych firm, posiadających odpowiednie pozwolenia – dodaje.
    ⁃    Inf. prasowa FCC Polska

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.