Go to Top

Destrukt przestanie być odpadem

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt rozporządzenia dopuszczającego użycie do budowy i remontów dróg destruktu asfaltowego. Zużyty asfalt po rozbiórce nie będzie już uważany za odpad podlegający obowiązkowej utylizacji. Już na początku tego roku organizacje branżowe wystąpiły z wnioskiem o zmianę statusu destruktu. Jego wykorzystywanie jako materiału budowlanego w żaden sposób nie szkodzi środowisku, a nawet odwrotnie, chroni je wypełniając zasady GOZ.

Destrukt asfaltowy był oczywiście od dawna wykorzystywany w budownictwie drogowym, jednak od kiedy zyskał rangę odpadu trafiając do BDO, stało się to trudniejsze. Dzięki zmianie przepisów odzyska rangę materiału budowlanego – Ministerstwo postawiło jednak warunek, że nie może on być szkodliwy dla środowiska. Oznacza to konieczność przebadania składu destruktu przed dalszym wykorzystaniem.

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.