Go to Top

Powstanie Port Zewnętrzny w Gdyni

Zarząd Portu Gdynia ogłosił przetarg na wybór partnera prywatnego, który zajmie się budową Portu Zewnętrznego. To największa inwestycja w Polsce, która powstanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Jednocześnie jest ona największym tego typu projektem rządowym. U wejścia do obecnego portu w Gdyni powstanie nowy głębokowodny terminal kontenerowy. Wartość inwestycji wyniesie około 3,5 miliarda złotych. Będzie to największy do tej pory projekt rządowy realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Rozbudowa Portu Gdynia to jedna z inwestycji wynikających ze zobowiązań przyjętych w „Polityce rządu w zakresie rozwoju rynku PPP”. Inwestycja ma być portem głębokowodnym mającym możliwość obsługiwania największych statków o długości nawet 430 metrów. Port, wyposażony w intermodalny terminal kolejowy, będzie służył do przeładunku kontenerów. Aby ułatwić dostęp do Portu Zewnętrznego, zostanie wybudowanych 130 kilometrów linii kolejowych. Znajdzie się w nim również miejsce do składowania komponentów morskich farm wiatrowych.

– To inwestycja, dzięki której powstaną nowe miejsca pracy. W samym porcie będzie ich 700, a w otoczeniu branżowym ponad 4 tysiące. Jak wykazały analizy, z realizacji projektu skorzystają nie tylko miasto i region – Gdynia, metropolia trójmiejska i województwo pomorskie – lecz także Skarb Państwa. Inwestycja jest korzystna w wielu obszarach – podkreślił wiceminister Waldemar Buda. Kalendarium w skrócie 15 listopada 2019 roku zarząd Portu Morskiego Gdynia podpisał umowę na doradztwo z konsorcjum trzech firm – EY, Databout oraz Domański Zakrzewski Palinka. Ich zadaniem jest wsparcie zarządu w procesie prowadzącym do zawarcia i realizacji umowy z partnerem prywatnym. Prace doradców są współfinansowane ze środków resortu funduszy i polityki regionalnej, a zespół ekspertów MFiPR bierze udział w pracach doradców wspólnie z zespołem Portu Gdynia. Na mocy ogłoszonego 5 listopada przetargu w 2023 roku zostanie wybrany partner prywatny, z którym Port Gdynia podpisze umowę PPP. Zgodnie z planem roboty budowlane rozpoczną się w 2025 roku i wraz z etapem wyposażenia terminala potrwają do 2028 roku, w którym jest planowane zakończenie inwestycji.

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.