Go to Top

Jesteś za blisko – usłyszysz alarm!

Bezpieczna praca w maszynie, którą otacza niewidzialna elektroniczna klatka, to coraz częściej spotykana opcja. Przydatna na przykład w koparkach dwudrogowych pracujących przy czynnych torach kolejowych. Lub pozwalająca na uniknięcie kolizji czy potrąceń pracowników na placu budowy. Ale takie rozwiązanie może mieć również zastosowanie pandemiczne.  Ostrzega bowiem o za dużym zbliżaniu się do siebie ludzi. Wystarczy wyposażyć ich w odpowiednie czujniki.

Firma SiteZoneSafety dostosowała produkowane przez siebie systemy elektronicznego zabezpieczania maszyn przed kolizją do warunków pandemii. Osobiste czujniki, w które można wyposażyć pracowników na placach budowy, da się ustawić w granicach 1-3 metry. Kiedy wyposażone w nie osoby znajdą się za blisko siebie – rozlegnie się alarm.

Trzeba przyznać, że pomysł jest dobry i może uchronić przed roznoszeniem się wirusa po placu budowy. Łatwo bowiem nie zauważyć w czasie pracy, że za bardzo skróciliśmy dystans. Jednak długofalowe skutki takich rozwiązań nie pozostaną bez wpływu na całe społeczeństwa i kontakty międzyludzkie. Pracując w elektronicznych klatkach przyzwyczaimy się do trzymania ludzi na odległość nawet wtedy, gdy pandemii już nie będzie... (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.