Go to Top

Bezpiecznie na budowach

Wzrost zachorowań na Covid zatrzymał wiele firm, jednak na budowach pracujemy dalej. I oby tak było przez cały czas! Warto jednak wiedzieć, jakie środki należy podjąć, by koronowirus nie wszedł nam w paradę – odczuwający objawy choroby pracownicy muszą bowiem trafić na zwolnienie, a jeśli wcześniej nieświadomie pozarażają kolegów, zabraknie osób do pracy. Przestrzeganie prostych zasad może jednak wszystkich uchronić przed takimi problemami.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie przygotowało Zbiór zasad bezpieczeństwa w zapobieganiu Covid -19, z którego można dowiedzieć się np. że pracownicy nie powinni przystępować do pracy z objawami świadczącymi o przeziębieniu (m.in. bóle mięśni, duszności, kaszel, gorączka, ból brzucha, nudności, utraty smaku i węchu),

 • zachować bezpieczną odległość od rozmówcy oraz pomiędzy stanowiskami pracy (minimum 1,5 metra) lub stosować maseczki, przestrzegać higienę kaszlu i oddychania - zakrywanie ust i nosa,
 • często, regularnie oraz skutecznie myć i dezynfekować ręce zgodnie z wytycznymi, zaleca się, by pracownicy używali ręczników papierowych lub chusteczek jednorazowych,• powstrzymać się od podawania ręki na powitanie,
 • unikać dotykania oczu, nosa i ust,• zwracać uwagę współpracownikom i wszystkim osobom, z objawami by zasięgnęli porady lekarza oraz w takich przypadkach stosowali maseczki,
 • regularnie dezynfekować swój telefon komórkowy (np. wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym),• powstrzymać się od korzystania z telefonu podczas jedzenia oraz kładzenia go na stole przy posiłku,
 • dezynfekować współdzielone powierzchnie na początku i końcu swojej zmiany, dezynfekować współdzielone powierzchnie na początku i końcu swojej zmiany, przez używanie detergentów lub środków do dezynfekcji powierzchni
 • nie dotykać klamek i poręczy oraz powierzchni wspólnych jeśli nie jest to niezbędne,
 • informować o każdym przypadku kontaktu z osobą zarażoną lub taką która miała kontakt z osobą zarażoną oraz o wystąpieniu objawów bezpośredniemu przełożonemu mogących stanowić podejrzenie zarażenia koronawirusem
 • Maseczki ochronne są obowiązkowe w przypadku:
  • dojazdu do/z pracy gdy w pojeździe znajduje się więcej niż jedna osoba, oraz w przypadku poruszania się po terenie budowy z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących np. na służbowych mieszkaniach,
  • przyjmowania interesantów / osób z zewnątrz-gości,
  • podczas narad w składach wieloosobowych,
  • jeśli nie ma możliwości zachowania odległości 1,5m między stanowiskami pracy, pracownikami – w szczególności na korytarzach, w trakcie wchodzenia/wychodzenia z biura budowy,
  • prac wykonywanych w przestrzeni publicznej,
  • konieczności weryfikacji temperatury pracownikom,
  • rotacji pomiędzy brygadami pracowników różnych firm na budowie poprzez organizację godziny rozpoczęcia pracy i przerw o różnych godzinach
 • Rękawiczki ochronne zaleca się stosować podczas:
  • odbioru paczek, konieczności weryfikacji dokumentów,
  • zmiany samochodów,
  • konieczności pomiaru temperatury innym pracownikom,
  • odkażania stanowisk pracy,
  • innych nieokreślonych sytuacji, gdy występuje ryzyko zakażenia.


Na budowie należy ponadto:

 • rozplanować godziny rozpoczynania pracy przez firmy PDW – zastosować różne godziny rozpoczęcia pracy (przesunięcia, praca zmianowa) w celu uniknięcia dużych skupisk na wejściu/wyjściu oraz w kontenerach/szatniach,
 • w szatniach pracowników jednocześnie może przebywać maksymalnie połowa składu,
 • należy wprowadzić zasadę braku rotacji pomiędzy brygadami na budowach liniowych – wykorzystujemy kartę startową do określenia lokalizacji miejsca prac i identyfikacji osób z bezpośrednich kontaktów,
 • osoby kierujące pracownikami i nadzór rotujący pomiędzy brygadami pracowniczymi mają obowiązek stosować maseczki,
 • dojazdy pracowników do pracy busami organizujemy w sposób zapewniający większą odległość pracowników. Zaleca się zasadę zajętości połowy miejsc w busach,
 • przerwy śniadaniowe i obiadowe muszą być tak planowane by zapewnić najwyżej połowę zajętości miejsc w kontenerach. Należy dzielić ekipy na grupy by unikać konieczności skupiania dużej ilości pracowników w kontenerach,
 • osoby zatrudnione na różnych budowach i uczestniczące w procesie budowy podczas pobytu mają obowiązek przez cały czas stosować maseczki i zapewnić systematyczną dezynfekcję rąk,
 • zadbać należy o wietrzenie kontenerów oraz codzienne ich czyszczenie detergentami przez wyznaczone osoby lub firmy zewnętrzne,
 • umieścić w widocznym, ogólnodostępnym dla pracowników miejscu – zalecenie dotyczące organizacji pracy na budowie.


Więcej na stronie www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.