Go to Top

Leasing w czasach pandemii

Nikt chyba nie przypuszcza, że branża leasingowa jest wyjątkiem w naszej gospodarce. I w niej wyraźnie widać wpływ epidemii koronawirusa.  Na przykład – 160 tys. firm poprosiło w czasie pandemii o wakacje leasingowe, którymi objęto w sumie 360 tys. umów. To daje pojęcie o skali problemu.
Jak zwykle w lipcu Związek Polskiego Leasingu zaprosił nas na spotkanie prasowe, by przedstawić wyniki ekonomiczne zrzeszonych w nim firm. Spotkanie zorganizowano w reżimie epidemicznym (rozrzucone po dużej sali miejsca dla uczestników, maseczki, ciastka do kawy i kanapki szczelnie zapakowane w plastik, a sałatki zamknięte w słoiczkach), jednak mimo tego na udział nie zdecydowali się wszyscy stali bywalcy. Było nas wyraźnie mniej. Tymczasem dowiedzieć się było można wielu ciekawych rzeczy, a przy tym także porozmawiać z ekspertami o problemach gospodarki w czasach Covid-19.

Jak podał Związek Polskiego Leasingu w pierwszej połowie 2020 roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 29,8 mld zł, przy dynamice rynku -24% r/r. Pozytywna wiadomość płynąca od leasingodawców mówi o dodatnim wyniku całego aktywnego portfela branży na koniec czerwca 2020r. ( +0,6 % r/r).

– Pandemia covid-19 może doprowadzić do największej recesji gospodarczej od lat 30-tych. Ta sytuacja jest destruktywna dla globalnej gospodarki. Według czerwcowej projekcji Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalna dynamika PKB w 2020 roku ma wynieść -5,9%. To znaczące odchylenie w porównaniu z odczytem za 2019r. na poziomie +2,9% czy -0,1% za 2009r. – powiedział Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu.

– W reakcji na pogarszającą się sytuację polskich firm, w okresie od początku kryzysu do końca czerwca 2020 roku polska branża leasingowa objęła wakacjami leasingowymi ponad 160 tys. przedsiębiorców, w odniesieniu do ponad 360 tys. umów. Oznacza to, że co piąta umowa leasingu funkcjonująca na polskim rynku została objęta wakacjami leasingowymi – podkreśliła Ewa Łuniewska, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu.

W I połowie roku przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (46,1% w strukturze rynku) oraz maszyny i inne urządzenia w tym IT (odpowiadające za 32,7%). Nieco rzadziej finansowali środki transportu ciężkiego (18,7 proc. udział w rynku) oraz nieruchomości i inne aktywa (odpowiednio 1,5% oraz 1%). W portfelu firm leasingowych przeważały transakcje leasingowe, których skumulowana wartość wyniosła 25,2 mld zł, a łączne transakcje w zakresie pożyczki wyniosły 4,6 mld zł.
Szacunki ZPL pokazują też, że odbiorcami usług branży leasingowej są głównie mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 72,4 % w strukturze klientów firm leasingowych. Największą (53,9%) i zarazem rosnącą grupą klientów są mikrofirmy (obroty do 5 mln) 

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.