Go to Top

Metso wspiera odbudowę Bejrutu

Metso Outotec wspiera program ratunkowy UNICEF przekazując sprzęt, który zostanie użyty przy odbudowie obszaru zniszczonego podczas sierpniowej eksplozji w porcie w Libanie.  Przekazany sprzęt ma dotrzeć do Bejrutu w grudniu 2020 r. Wybuch saletry amonowej 4 sierpnia kosztował życie 190 osób, spowodowała także masowe zniszczenia budynków i infrastruktury. Ocenia się, że 300 tysięcy osób straciło wtedy domy. Sprzęt przekazany przez Metso Outotec zostanie wykorzystany do usunięcia odpadów powybuchowych, takich jak beton z budynków i asfalt z dróg i chodników.

Sprzęt wykorzystać można również w recyklingu i produkcji kruszyw do odbudowy. – Kiedy UNICEF zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie finansowe, zdaliśmy sobie sprawę, że właśnie nasz sprzęt może pomóc w bardzo konkretny sposób” – mówi Eeva Sipilä, dyrektor finansowy Metso Outotec. – Cieszymy się, że dzięki współpracy z UNICEF możemy zaoferować naszą wiedzę i wnieść swój udział w olbrzymi wysiłek odbudowy miasta.

Przekazany sprzęt to kruszarka mobilna Lokotrack® LT106 i dwa przesiewacze mobilne Lokotrack® ST4.8.Metso Outotec zapewnia także wsparcie techniczne i przeszkolenie operatorów tych urządzeń.

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.