Go to Top

Dressta  TD-25M Seria-1 - prędkość ma znaczenie 

Wydajność maszyny ma kluczowe znaczenie dla każdego użytkownika.  Konstruktorzy spycharki Dressta TD-25M Serii-1 zadbali by mogła być ona wykorzystywana w pełni efektywnie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów eksploatacyjnych. Wydajność spycharki zależy od całego szeregu czynników, takich jak moc silnika, rodzaj i wielkość lemiesza, spoistość podłoża czy nachylenie  terenu. Duże znaczenie ma też wyszkolenie operatora, przyjęta technologia  pracy oraz warunki, w jakich przychodzi mu pracować.

Operator zasiadający w kabinie  spycharki Dressta TD-25M Serii-1 może z łatwością dobrać prędkość jazdy najbardziej odpowiednią dla wykonywanego zadania lub dostosować ją do konkretnych warunków roboczych. Niezawodna przekładnia typu „Power Shift” oraz sprzęgła  dwubiegowego mechanizmu skrętu dają operatorowi możliwość korzystania z sześciu prędkości do przodu i sześciu do tyłu. Ułatwia to precyzyjne manewrowanie maszyną, pozwalając się szybciej przemieszczać, a tym samym podnieść wydajność.
Obsługujący spycharkę może ułatwić sobie pracę wykorzystując jeden z dwóch predefiniowanych trybów prędkości. Nie musi wówczas zmieniać ręcznie biegów. Pomocna mu jest także funkcja automatycznej redukcji przełożeń umożliwiająca płynną jazdę i uzyskanie maksymalnej wartości siły ciągu.

Zamów PosBudNews

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.