Go to Top

Wraca optymizm?

Czy SG Equipment Leasing Polska zauważa zmianę w podejściu klientów do finansowania? Mówiąc kolokwialnie, czy coś się ruszyło? Pytania te zadajemy Arturowi Słomce, dyrektorowi ds. Produktu i Współpracy z Dostawcami, Maszyny i Urządzenia w Societe Generale Equipment Leasing Polska. – W maju odnotowaliśmy zwiększoną liczbę zapytań o finansowanie maszyn, głównie budowlanych, a także dużo większą, niż w poprzednich miesiącach, liczbę wniosków o przyznanie finansowania na takie maszyny. Ma to, naszym zdaniem, związek z rosnącym optymizmem naszych klientów, ale także z naszą ofertą specjalną, ułatwiającą powrót do normalnej działalności gospodarczej – tłumaczy Artur Słomka.
Warto przypomnieć, na czym polega ta oferta. – Promocja ta, to nasza odpowiedź na potrzeby klientów, nie tylko dotychczasowych, ale także nowych, którzy chcieliby już teraz, nie czekając na dalsze luzowanie obostrzeń w gospodarce, wrócić do działalności. Podstawę ofertę stanowi założenie, że za chwilę wszystko wróci do normy… A do tego czasu wstrzymujemy spłatę rat. Klient obecnie musi uiścić tyko wkład własny, a przez pół roku raty będą równe zeru złotych – tłumaczy Artur Słomka.
Korzystający z oferty SG Equipment Leasing Polska, której  szczegóły znaleźć można na stronie internetowej: www.sgef.pl mogą w ten sposób sfinansować szeroko pojęty sprzęt i maszyny budowlane (zarówno nowe, jak i używane) oraz wózki widłowe.

Zamów PosBudNews

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.