Go to Top

Wzrost wynajmu w Europie

Rynek wynajmu sprzętu w Europie odnotował wzrost we wszystkich 15 krajach objętych tegorocznym badaniem ERA. ERA Market Report 2017 wskazuje, że  w krajach członkowskich UE i EFTA branża wynajmu sprzętu w roku 2016 wzrosła o 3,1% w porównaniu do 2015 roku. Szacuje się, że w 2017 roku wzrost wyniesie 2,5% w porównaniu do roku 2016, a prognoza na rok 2018 to 2,8%. Stowarzyszenie European Rental Association (ERA) poinformowało o publikacji raportu ERA Market Report 2017. Zawiera on dane dotyczące europejskiego rynku wynajmu sprzętu i jest jedynym porównaniem w branży obejmującym całą Europę.

Przedstawione statystyki wskazują na wzrost, pomimo trudnych warunków gospodarczych związanych z wyborami w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech i Holandii oraz  zamieszania  spowodowanego decyzją o opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. W raporcie odnotowano, że pewniejsze perspektywy w wypożyczalniach sprzętu znajdują odzwierciedlenie w rozwoju programów inwestycyjnych i rozszerzeniu oferty świadczonych usług, dzięki czemu branża wynajmu przybliża się do zapewnienia pełnego zakresu usług. W raporcie zauważono również, że między rokiem 2016 a 2017 o 2,6%  wzrosły inwestycje w wynajem sprzętu.

Michel Petitjean, Sekretarz Generalny ERA, powiedział: „Wzrost obserwowany w całej branży jest motywujący, mimo że 2017 był burzliwym rokiem. Zauważyliśmy, że branża wykorzystuje i rozwija swój potencjał z pozytywnym skutkiem”.„Ponadto firmy w całej Europie coraz częściej dostrzegają korzyści, które może przynieść im wynajem — od efektywniejszego wykorzystania kapitału, dostępu do szerszego katalogu sprzętu i najwyższej jakości obsługi technicznej po zgodność z przepisami i lepsze wskaźniki zrównoważenia”.

Raport rynkowy ERA Market Report 2017 to analiza 15 krajów europejskich obejmująca rzeczywistą (2014-15) i szacunkową (2016-17) wielkość rynku w lokalnej walucie. Obejmuje on szczegółowe informacje na temat wielkości rynku w latach 2014-2019 i kluczowe współczynniki, takie jak m. in. wielkość floty i inwestycje. Zawiera również wskaźniki penetracji względem PKB danego kraju, jego produkcji budowlanej i ludności.

Inf. European Rental Association

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.