Go to Top

Budownictwo w roku 2018

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa finalizuje prace nad ustawą wprowadzającą kodeks urbanistyczno-budowlany, która wraz z nową wersją kodeksu ma być przedstawiona już w tym miesiącu. Trwają prace nad  czterema projektami ustaw: tzw. ustawy inwestycyjnej (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego) , tzw.ustawy obronnościowej (ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności państwa), ustawy o zawodach architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty oraz ustawy o nadzorze budowlanym. Ustawy są na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

W 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie w sprawie warunków technicznych budynków. MIB pracuje także nad cyfryzacją budownictwa (wdrożenie metodyki Building Information Modeling) i ułatwieniami dla firm budowlanych w prowadzeniu inwestycji na rynkach zagranicznych (projekt pilotażowy przygotowania polskich firm do generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowych w Szwecji). O tym mówiono 26 października w Warszawie podczas konferencji, organizowanej wspólnie przez Izbę Przemysłowo-Handlową Budownictwa i ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Jednym z tematów spotkaniabyła także realizacja Narodowego Programu Mieszkaniowego, którego elementem jest pakiet Mieszkanie Plus.  Dzięki programowi firmy lokalne mogą pozyskać dodatkowe kontrakty, m.in. na realizację prac budowlanych. Dotychczas w budowie jest 1,2 tys. mieszkań, kolejne będą rozpoczynane na przełomie roku. Już w przyszłym będą oddawane do użytkowania pierwsze mieszkania z rozpoczętych inwestycji Mieszkanie Plus. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.