Go to Top

Pracownicy poszukiwani!

Po zbadaniu 754 tysięcy przedsiębiorstw GUS przedstawił wyniki trzeciego kwartału na rynku pracy. Wolnych jest 131,2 tys. miejsc – w budownictwie brakuje aż 20,8 tys. pracowników.
Nie zdziwił nas fakt, że jedną z najczęściej poszukiwanych specjalności są operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – jest to 15,8 procent.

Braki na rynku pracy widać gołym okiem. Oferty zatrudnienia spotyka się w każdej branży, coraz więcej pojawia się w Polsce obcokrajowców, którzy częściowo wypełniają wakaty. Trzeba jednak pamiętać, że rośnie liczba nowych miejsc pracy – w ciągu trzech kwartałów tego roku przybyło ich ponad 550 tysięcy. Jak się można spodziewać, nowe miejsca pracy powstały w handlu, naprawie samochodów,  przetwórstwie przemysłowym oraz w budownictwie.

Jeśli dodamy do tego informację, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w październiku 2017 o 20,3% (w porównaniu z październikiem 2016). Jeśli weźmiemy pod uwagę trzy kwartały 2017 roku to wzrost wyniósł 12, 9% w porównaniu z rokiem 2016, kiedy odnotowany został spadek o 15%.

Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego
(mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.