Go to Top

Rok Inżyniera Budownictwa

Rok 2018 ogłoszono Europejskim Rokiem Inżynierów Budownictwa. Pomysłodawcom tej deklaracji chodzi o podkreślenie roli przedstawicieli tego zawodu w społeczeństwie oraz podniesienie ich prestiżu. Inżynierowie budownictwa czują się niewystarczająco cenieni w porównaniu z innymi zawodami – jak lekarz, prawnik czy artysta, a nawet w porównaniu z inżynierami innych specjalności – jak informatycy czy architekci

Jak podkreśla się w oficjalnych komunikatach związanych z Rokiem Inżyniera Budownictwa, społeczeństwo powinno docenić fakt, że to od inżynierów zależy bezpieczeństwo wszystkich budynków i konstrukcji, które nas otaczają. Jest to zatem faktycznie zawód zaufania społecznego.

Obchody Roku Inżyniera Budownictwa wiążą się z organizacją w całej Europie wielu promujących  imprez. W Polsce zajmuje się tym  Polska Izba Inżynierów Budownictwa, która wraz ze swoimi izbami okręgowymi przygotowuje seminaria, sympozja, warsztaty oraz imprezy integracyjne.
(emzet)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.