Go to Top

Co się stało z budownictwem?

Skutkiem zmian w rządzie jest przekształcenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w wyłącznie Ministerstwo Infrastruktury. Nowy resort objął dotychczasowy minister MIB – Andrzej Adamczyk. Nie doprecyzowano jednak co stanie się z budownictwem, uważa się że trafi ono  np. do Ministerstwa Rozwoju.

„Ze względu na szczególny priorytet, jakim dla rządu jest program Mieszkanie Plus, zaplanowano wydzielenie części zadań dotyczących budownictw az dotychczasoweo  Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i przekazanie ich do nowych struktur powstałych po zmianych w działach administracji rządowej” - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
Przyjęty we wrześniu 2016  program Mieszkanie Plus zakłada zwiększenie dostępności mieszkań dla osób o niższych dochodach. Do 2030 roku liczba mieszkań w Polsce przypadająca na 1 tys. mieszkańców ma osiągnąć średni poziom unijny czyli wzrosnąć z 363 do 435 mieszkań na 1000 osób. Oblicza się, że wymaga to wybudowania do 2030 roku około 2,5 mln mieszkań.

(emzet)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.