Go to Top

Barometr zatrudnienia 2018

Według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej budownictwo będzie w roku 2018 jedną z branż dotkniętych największym deficytem pracowników. Budownictwo jest też na pierwszych miejscach w grupie zawodów obleganych przez cudzoziemców (głównie Ukraińców). Podkreśla się jednak, że choć pracownicy zza wschodniej granicy gotowi są wykonywać pracę, do której nie można znaleźć chętnych wśród zarejestrowanych bezrobotnych, oczekiwania tej grupy pracowników stopniowo wzrastają.

Badanie MRPiPS przeprowadzono we wszystkich powiatach w Polsce już po raz trzeci. Barometr zawodów to jednoroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w powiatach.  Pokazuje, w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe szanse na pracę w nadchodzącym roku. Nikogo oczywiście nie zdziwi, że wśród zawodów deficytowych  znaleźć można: betoniarzy i zbrojarzy, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, dekarze i blacharze, kierowcy samochodów ciężarowych, monterzy instalacji   budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy budowlani, spawacze. W badaniu okazało się jednak także, że wśród osób pozostających bez pracy są i takie, które mogłyby podjąć pracę w tych specjalnościach, gdyby uzupełniły wykształcenie zawodowe. Aktywizacja tych osób mogłaby zmienić sytuację na rynku pracy.
(mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.