Go to Top

Salon Kruszyw: o drobnych frakcjach

Od kilku lat targom Autostrada-Polska towarzyszy Salon Kruszyw. Debaty z udziałem specjalistów, praktyków i naukowców dotyczą zmian w regulacjach prawnych, sytuacji rynkowej, wyzwań stojących przed firmami które chcą osiągnąć sukces na rynku. W tym roku organizatorzy Salonu – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Kluczowy Klaster Gospodarki Odpadowej skoncentrowali się na temacie „Zagospodarowanie trudno zbywalnych drobnych frakcji kruszyw”.

Salon będzie funkcjonował przez cały okres targów, natomiast 9 maja odbędzie się debata, podczas której eksperci omówią szczegółowe problemy. I tak prezes Polskiego Związku Producentów Kruszyw mgr inż. Aleksander Kazbiński oraz prof. Wiesław Kozioł z IMBiGS poświęcą swoje wystąpienia tematyce „Produkty trudno zbywalne w przemyśle kruszyw – ilość, jakość, występowanie”. W drugiej części będzie można wysłuchać prezentacji na temat możliwych kierunków zagospodarowania frakcji drobnych kruszyw oraz  technologii wykorzystania kruszyw drobnych przygotowanych przez mgr. Leszka Majewskiego oraz mgr. inż. Jarosława Stankiewicza z IMBiGS. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.