Go to Top

Koordynator pojazdów autonomicznych

Rozwój techniki i coraz większe problemy ze znalezieniem zawodowych kierowców sprawiają że wizja wykorzystania do transportu pojazdów autonomicznych staje się bardzo realna. Wszyscy producenci samochodów ciężarowych testują już swoje systemy samoczynnego przemieszczania się pojazdów, jednak nawet i takie rozwiązanie wymaga uczestnictwa człowieka, który musi kontrolować, zarządzać, ściśle nadzorować załadunek i transport. Społeczna Akademia Nauk w Łodzi będzie od nowego roku akademickiego kształcić specjalistów w tej dziedzinie.

Inicjatwę łódzkiej uczelni wsparła firma Volvo Trucks Polska. Grupa Volvo jest liderem wśród producentów pojazdów ciężarowych w technologii pojazdów autonomicznych. Już dzisiaj nowoczesne systemy wsparcia kierowców znacząco poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a jest to dopiero pierwszy krok w kierunku autonomiczności. VOLVO prowadzi zaawansowane projekty R&D w zakresie rozwoju pojazdów autonomicznych.
Z ramienia łódzkiej uczelni  projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski - opiekun kierunku Logistyka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent Społecznej Akademii Nauk posiadający wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL. Uważa on, że w przyszłości możliwa jest sytuacja, iż Polska stanie się centrum zarządzania ruchem pojazdów autonomicznych w Unii Europejskiej. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.