Go to Top

Pomyłka ekspertów

Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w maju o 20,8 proc. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,4 proc. rok do roku. Te wyniki zaskoczyły ekspertów przekonanych, że wzrosty będą o wiele mniejsze, choćby z powodu gorszej sytuacji na zachodzie Europy oraz efektu kalendarzowego (majówka). Uznano zatem, że przyczyną dobrych wyników jest przedwyborcza aktywność inwestycyjna samorządów.

Jednak dane nie kłamią. Eksperci wieszczą, że tak dobre wyniki gospodarcze nie będą trwały długo, jednak co do budownictwa, z pewnością pozytywny wpływ na kolejne miesiące i lata będzie miała specustawa mieszkaniowa, którą wczoraj przyjął rząd. Dzięki nowym przepisom okres przygotowania inwestycji mieszkaniowych ma się skrócić do roku, a nowe budynki będą mogły powstawać w granicach miast na gruntach rolnych, powojskowych, pokolejowych i poprzemysłowych. Przed zjawiskiem chaotycznej zabudowy ma chronić jednak wprowadzenie standardów urbanistycznych.
Boom w budownictwie mieszkaniowym – które i tak obecnie przeżywa przyspieszenie – dopiero przed nami. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.