Go to Top

Chińska firma na budowie „zakopianki”

Trwa budowa nowej „zakopianki”. Wiemy już, kogo wybrano na wykonawcę kolejnego jej odcinka – jest to chińska firma Stecol Corporation. Zaoferowała ona najniższą cenę wykonania zadania polegającego na budowie odcinka z Rdzawki do Nowego Targu. Oferta Stecolu wynosi 81% budżetu inwestora. Jest niższa niż oferty takich firm, jak: Budimex, Porr, Mostostal Warszawa, Intercor oraz konsorcjum Toto Costruzioni Generali i Cooperativa Muratori & Cementisti. Wszyscy oferenci zadeklarowali wykonanie zadania w ciągu 49 miesięcy.

GDDKiA ma bardzo złe doświadczenia z przeszłości, kiedy to z budową odcinka autostrady A2 między Łodzią a Warszawą nie poradził sobie chiński Covec.  Po zejściu wykonawcy z placu budowy przez wiele lat ciągnęły się spory dotyczące rozliczeń finansowych. Wtedy też Covec wybrany został z powodu zaoferowania najkorzystniejszej ceny, nie miał jednak żadnego rozeznania ani doświadczeń na polskim rynku. Mamy nadzieję, że Stecol poradzi sobie z budową znacznie lepiej, zwłaszcza że do wykonawcy należy zaprojektowanie drogi, uzyskanie pozwolenia na budowę, jej realizacja, a wreszcie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Odcinek, o którym piszemy,  liczy 16,136 km, ma mieć klasę GP i szerokość jezdni 2x3,50m. W jej ciągu znajdą się węzły drogowe Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe. W ramach zadania należy wybudować drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, kanalizację i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt) oraz przebudować infrastrukturę techniczną.
(mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.