Go to Top

Walka z nadużyciami przy budowie dróg

Problemy z płatnościami, zaległości w rozliczeniach, upadłości podwykonawców to zjawiska nękające od lat branżę budownictwa drogowego. Rząd zapowiedział wprowadzenie narzędzi, które uniemożliwią takie praktyki dzięki klarownym zasadom rozliczeń chroniącym wykonawców. Między innymi uzależniając wypłatę wynagrodzenia głównemu wykonawcy dopiero po upewnieniu się, czy rozliczył się on ze swoimi podwykonawcami.

Aby uprościć rozwiązywanie ewentualnych sporów między inwestorem a podwykonawcami stworzona zostanie specjalna komisja inwestycji drogowych. Będzie ona zobligowana do wydawania decyzji administracyjnych w terminie 14 dni. Taka droga pozwoli na uniknięcie często wieloletniego oczekiwania na rozstrzygnięcie spraw w sądzie.

W prawie pojawi karnym się także nowy zapis – przestępstwem stanie się uzależnienie wypłaty wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za wykonaną usługę od okoliczności nieprzewidzianych w umowie.

Podwykonawcy – zwykle małe i średnie przedsiębiorstwa - zyskają pomoc mogąc zwrócić się o rozliczenie do Skarbu Państwa na każdym etapie inwestycji. Pieniądze od GDKKiA nie będą przekazywane budującemu drogę konsorcjum, lecz na specjalny rachunek powierniczy, z którego pobrać je będzie można po udowodnieniu rozliczenia się z podwykonawcami. O tym, czy dotrzymane zostały zapisy umowy rozstrzygać ma Inspektor Nadzoru Budowlanego wydający tzw. zaświadczenie budowlane.

(mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.