Go to Top

Na budowach praca wre!

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. W czerwcu 2018 roku opublikowano 495 informacji o rozstrzygniętych przetargach, których łączna wartość wyniosła 3,1 mld zł.

Poniższe zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje
Jak wynika z raportu, organizatorzy z województwa mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży. W badanym okresie było to 82 wyniki. Kolejne miejsca zajęły województwa małopolskie (49) i pomorskie (43).
Także w województwie mazowieckim rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę. Była to suma ponad 1,3 mld zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa:  małopolskie  – ponad 285 mln zł oraz lubelskie-  niespełna 271 mln. 
Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w czerwcu dotyczył robót budowlanych związanych z: realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Wartość przetargu wyniosła ponad 565 mln zł. Zwycięzcą została firma BUDIMEX S.A.
Cały raport dostępny jest na stronie serwisu Pressinfo.pl

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.