Go to Top

Czeska specustawa drogowa

Czesi wprowadzili właśnie przepisy ułatwiające wywłaszczanie gruntów niezbędnych do realizacji ważnych projektów infrastrukturalnych – jak drogi czy linie kolejowe. Inwestycje można będzie teraz rozpoczynać jeszcze przed zakończeniem procedur wywłaszczeniowych – na podstawie tzw. decyzji tymczasowej.

Od takiej decyzji nie można będzie się odwołać. Można natomiast skierować sprawę do sądu, jednak fakt ten nie ma wpływu na prace na budowie. Rząd czeski uzasadnia takie rozwiązanie wyższością interesu ogólnego nad interesem prywatnym. Co ważne – wyprowadzając nowe przepisy, wymieniono dokładnie inwestycje, przy których realizacji mogą być one zastosowane. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.