Go to Top

Innowacyjna równiarka MISTY

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka, nr. Konkursu 1/1.1.1/2015 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” 


W produkcji swoich równiarek MISTA stawia na współpracę z uznanymi, gwarantującymi najwyższy poziom techniczny i jakościowy dostawcami rozwiązań i komponentów z Unii Europejskiej i Ameryki Północnej. Dzięki temu zapewnia swoim klientom produkt wysokiej wartości technicznej i niezawodności gwarantujący znakomite parametry produktywności.
Firma pochodzi indywidualnie do każdego klient. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań i wyposażenia oferuje wyrób szyty na miarę, dopasowany do zgłaszanych potrzeb.
Ważną częścią działalności firmy są prace badawczo rozwojowe. To one mają zapewnić ciągły rozwój wyrobu tak, by sprostać nie tylko ostrej konkurencji, ale przede wszystkim rosnącym wymaganiom światowych rynków.
Obecnie MISTA prowadzi projekt badawczo rozwojowy zmierzający do wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu.

"Opracowanie innowacyjnej technologii systemu sterowania i układu chłodzenia silnika równiarki drogowej o napędzie hydrostatycznym – RD-165 FHAD (Full HydrostaticAdvance Drive)”, realizowany w ramach działania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój; Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0236/15".

Równiarka RD-165 FHAD będzie posiadała pełny zaawansowany napęd hydrostatyczny z układem silnikowym dostosowanym do norm Tier 4 Final, dzięki czemu możliwe będzie ograniczenie zużycia paliwa, emisji spalin oraz emisji hałasu. Zwiększy to również siłę uciągu maszyny. W nowo powstałym modelu podniesiona zostanie również sprawności układu hydraulicznego maszyny przez zastosowanie nowoczesnego sterowania (jest ono oparte na zaprogramowanym indywidualnie sterowniku PLC).
Analiza rynków międzynarodowych oraz baz patentowych wskazuje, że obecnie brak jest rozwiązań zbliżonych do tego rozwiązania. Na podstawie analizy produktów konkurencyjnych firm o zasięgu globalnym można stwierdzić, że obecnie dostępne na rynku równiarki oparte są o klasyczny napęd mechaniczny. MISTA Sp. z o. o. jako jedyna firma  rozpoczęła produkcję równiarki drogowej o pełnym napędzie hydrostatycznym, jednak jak na razie jedynie w niższej klasie RD130FHD. Nie są znane produkty wyższej klasy (160-230KM) które spełniające takie kryteria. Równiarka drogowa RD-165 FHAD będzie innowacyjną w skali światowej maszyną z zintegrowanym systemem sterowania optymalizującym pracę wszystkich układów maszyny, energooszczędną i o pozytywnym wpływie na środowisko.   
Dzięki temu przeniesieniu napędu z silnika do kół z eliminacją skrzyni biegów, wałów napędowych, napęd jest zoptymalizowany pod względem zapotrzebowania na moc. Takie rozwiązanie pozwala też na wykorzystanie większego zakresu pracy silnika spalinowego, gwarantując stabilną pracę w całym zakresie, w tym przy niskich prędkościach, łatwiejsza też jest ochrona przed przeciążeniem. Hydrostatyczny układ napędu jazdy na wszystkie koła sprawdza się zwłaszcza przy pracy wymagającej stabilnej prędkości, umożliwiając jednocześnie pełną dokładną i płynną zmianę jej wartości. Za ustalenie stałej prędkości odpowiada TEMPOMAT.
Równiarka drogowa RD165FAHD  może pracować w dwóch trybach: jazdy i roboczym (OFF-ROAD), z których każdy pozwala na optymalne wykorzystanie mocy silnika oraz uzyskanie optymalnych własności trakcyjnych  i zużycia paliwa.
Innowacyjnym rozwiązaniem wprowadzonym przez producenta jest inteligentny system antypoślizgowy, który w przypadku utraty przyczepności przez którekolwiek z kół jezdnych automatycznie koryguje wartości przekazanej  na nie mocy napędu, dzięki czemu równiarka drogowa jest lepiej przystosowana do pracy przy odśnieżaniu lub do niwelacji gruntu przy śliskim podłożu. Ponadto system elektroniczny automatycznie ogranicza i koryguje moment obrotowy poszczególnych kół jezdnych, który wspomaga  „wykopywanie” się maszyny, która utknęła w grząskim lub piaszczystym terenie.
RD-165-FHAD gwarantuje znakomite wartości parametrów użytkowych: sprawności, optymalizacji zapotrzebowania na moc, zmniejszenie zużycia paliwa, płynną zmianę prędkości, pełną kontrolę trakcji, zwiększoną siłą uciągu. Nowy produkt jest innowacyjny również w aspekcie środowiskowym poprzez dostosowanie do wymagań normyTIER4 i niższą emisję spalin. W celu spełnienia norm środowiskowych jest wyposażony w specjalnie opracowany system umożliwiający selektywną redukcję katalityczną (SCR).

Poprawa parametrów w odniesieniu do RD -165 H Tier 3a i sterowaniu konwencjonalnym  wygląda następująco:
  Zwiększenie sprawności układu hydraulicznego maszyny z 80 do 95%
  Przyśpieszenie reakcji funkcji sterujących układami z3 [s] do 1[s],
  Redukcja o 5% odczuwalnego hałasu i drgań w kabinie operatora,
  Zmniejszenie o 10% zużycia paliwa i emisji spalin do otoczenia.

Inf. prasowa MISTA

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.