Go to Top

Czy powstanie metro w Krakowie?

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski podpisał umowę na opracowanie studium wykonalności metra w Krakowie. Studium określi możliwości oraz warunki stworzenia szybkiego i bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie, a dokument ma powstać do końca 2019 r.
Za budową metra w Krakowie opowiedzieli się mieszkańcy w referendum w 2014 r. Krakowianie odpowiadali wtedy na cztery pytania. Jedno z nich dotyczyło budowy metra i zyskało akceptację mieszkańców (55,11 proc. na tak).

Wyłoniony w przetargu podmiot - firma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. z Warszawy opracuje studium, w którym zostaną uwzględnione szczegółowe aspekty techniczne dotyczące m.in. warunków geologicznych, układu torowego, technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania elektrotrakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametrów eksploatacyjne taboru.
Firma zaproponowała cenę za wykonanie studium wynoszącą prawie 9,5 mln zł brutto. Na jego realizację miasto zarezerwowało 10 mln zł, z czego 50 proc. gwarantuje Kraków jako wkład własny, a druga część zostanie sfinansowana ze środków UE w ramach Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF).
Według szacunków pierwsza linia metra o długości ok. 15 km, przebiegająca przez Nową Hutę, ścisłe centrum miasta do Bronowic miałaby kosztować od 8 do 12 mld zł. Koszty budowy miałyby zostać pokryte w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem firm zagranicznych, które zagwarantują część środków potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Druga część ma pochodzić ze środków europejskich. (km)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.