Go to Top

Wielkie obiekty za duże kwoty

W sierpniu 2018 roku ogłoszono 424 wyniki postępowań przetargowych w branży budownictwa obiektów wielkogabarytowego. Ich łączna wartość opiewała na kwotę nieco ponad 8 mld zł. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska; magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe.
Najdroższy przetarg  dotyczył budowy Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW. Wartość przetargu wyniosła 5.049.729.000,00 zł. Zwycięzcą zostało konsorcjum firm, na czele którego stała spółka GE POWER Sp. z o.o.

W relacji miesięcznej - względem lipca – liczba pozytywnie rozstrzygniętych postępowań przetargowych (zakończonych wybraniem wykonawcy zamówienia) pozostała na zbliżonym poziomie. Znacząco wzrosła łączna kwota wartości podpisanych kontraktów – wpłynęła na to wartość gigantycznego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW.
Najwięcej rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży zostało ogłoszonych w województwie mazowieckim. W badanym okresie było to 60 wyników. Mazowieckie jest również województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę. Suma wszystkich podpisanych kontraktów w tym regionie wyniosła ponad 5 mld zł.

Pressinfo

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.