Go to Top

Wypłaty dla podwykonawców Astaldi

Jak informuje GDDKiA, uregulowane zostały zaległości w kwocie 85 mln zł z sześciu kontraktów Astaldi. Pozostałe roszczenia podmiotów trzecich na kwotę ok. 54 mln zł są jeszcze rozpatrywane.  Każde z nich rozpatrywane jest pod kątem wykonania i odebrania prac lub usług oraz kątem formalnym. Pracownicy GDDKiA służą pomocą przedsiębiorcom wskazując braki w dokumentacji i podpowiadając, co jest potrzebne do sprawnego przeprowadzenia procedury rozpatrzenia roszczeń.

We wszystkich umowach podpisanych przez GDDKiA zawarto mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, że wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty lub oświadczenia podmiotów o wypłacie wynagrodzenia podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót. Brak takich dokumentów wstrzymuje wypłatę  wynagrodzenia.

GDDKiA informuje, że spośród sześciu kontraktów Astaldi cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów opiewa na 4 mld zł. Do wykonania pozostały prace o wartości około 1,6 mld zł. Przedstawiciele wykonawcy deklarują kontynuację prac.
Inf. GDDKiA

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.