Go to Top

Stabilizacja gruntu z ALLU

Służący do masowej stabilizacji gruntu system ALLU jest szczególnie efektywny podczas robót fundamentowych. Jego stosowanie pozwala wykonawcy robót uniknąć dodatkowych kosztów związanych z palowaniem lub koniecznością wymiany podmokłego gruntu i nakładania nowych warstw. Fińska firma ALLU, doskonale znana z produkcji łyżek przesiewająco-kruszących stosowanych na koparkach i ładowarkach, opracowała system masowej stabilizacji gruntu. Umożliwia on szybkie, opłacalne i przyjazne dla środowiska utwardzanie i wzmacnianie miękkiej gleby oraz ulepszanie i wyrównywanie gruntu.

System ALLU stworzony został z myślą o wgłębnym wzmacnianiu podłoża. Efekt osiągany jest dzięki wykorzystaniu specjalnego spoiwa zagęszczającego glinę, torf, błoto lub gromadzących się w nich osadów. Metoda ta okazuje się również niezwykle skuteczna w postępowaniu z glebą zanieczyszczoną. Pozwala bowiem kondensować substancje skażające oraz zapobiegać tym samym ryzyku ich przenikania do sąsiednich obszarów.
System ALLU składa się z trzech zasadniczych elementów. Pierwszym jest głowica mieszająca montowana do ramienia koparki. Na końcu urządzenia znajduje się para mieszająco-kruszących bębnów używanych do sterowania procesem mieszania spoiwa z glebą. Urządzenie to jest w stanie przetwarzać różne rodzaje podłoża na głębokości nawet do ośmiu metrów.  Drugi komponent to montowany na podwoziu gąsienicowym podajnik ciśnieniowy. Jego zadaniem jest wprowadzanie wężami spoiwa w podłoże za pomocą sprężonego powietrza. Trzeci element systemu ALLU to umieszczony w kabinie koparki system gromadzenia danych (DAC). Jego zadaniem jest kontrola, pomiary i zbieranie danych dotyczących procesu stabilizacji.
Jednym z największych przedsięwzięć, w których wykorzystano system ALLU, była masowa stabilizacja około 500.000 m3 osadów zanieczyszczonych przez tributylocynę na terenie portu Vuosaari w Finlandii.
Jak system ALLU sprawdza się w praktyce, piszemy w Pośredniku Budowlanym 6/2018

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.