Go to Top

GDDKiA podsumowuje rok

W 2018 GDDKiA zrealizowała 113 zadań. Udostępniono 321,4 km nowych dróg. Obecnie w Polsce kierowcy mają do dyspozycji 3730 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1638,5 km autostrad. W postępowaniach przetargowych znajduje się obecnie 11 zadań o łącznej długości 119,5 km.
W przedostatnim dniu roku umożliwiono ruch po jednej jezdni na odcinku trasy S5 Poznań-Wronczyn. W 2018 roku GDDKiA podpisała 41 umów na 535,4 km łącznie.

GDDKiA zakończyła rok z 49 podpisanymi projektami unijnymi. Jeszcze 28 grudnia zawarta została Umowę o dofinansowanie ze środków UE  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację drogi S7 Warszawa - Grójec. Dzięki temu łączna wartość całkowita wszystkich dofinansowanych inwestycji to około 61,8 mld zł. Wkład unijny to blisko 30,7 mld zł.
Zaktualizowany Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) zakłada wybudowanie 3262,7 km, w tym: 252,2 km autostrad, 2641, 1 km dróg ekspresowych, 35 obwodnic o łącznej długości 369,4 km.
Wydatki na realizację programu podniesiono ze 107 mld do 135 mld zł.
Inf. GDDKiA

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.