Go to Top

Waloryzacja kontraktów budowlanych

Trzeciego stycznia w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury odbyło się spotkanie Rady Ekspertów poświęcone waloryzacji kontraktów budowlanych. Uczestnikami byli członkowie kierownictwa resortu, przedstawiciele Prokuratorii Generalnej RP, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i GUS oraz przedstawiciele wykonawców kontraktów drogowych i kolejowych. Przedstawiono propozycje waloryzacji nowych kontraktów przygotowane przez GDDKiA oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA przy współpracy z wyżej wymienionymi instytucjami.

Waloryzcja kontraktów ma być comiesięczna, rozliczana na podstawie realnie wykonanych robót budowlanych. Jej maksymalna wysokość wyniesie do 5% kontraktu , a będzie ona obliczana na postawie obiektywnych wskaźników makroekonomicznych publikowanych przez GUS. Dane posłużą do stworzenia tzw. koszyków waloryzacyjnych – odrębnych dla kontraktów kolejowych i drogowych. Wśród wskaźników branych pod uwagę przy tworzeniu koszyków znajdą się ceny paliwa, stali, kruszywa, średnie wynagrodzenie pracowników branży oraz inflacja.

Informacja GDDKiA

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.