Go to Top

Dlaczego nie spotkamy.na Baumie JCB?

Po wielu rozważaniach i dyskusjach JCB zdecydowało się nie brać udziału w targach Bauma – czytamy w komunikacie. Decyzję motywują obserwacjami z ostatnich dziesięciu lat, kiedy bardziej skuteczne od wielkich imprez targowych okazały się spersonalizowane, skierowane na klientów, działania marketingowe.

Tę strategię JCB wypróbowało z sukcesem już w 2015 roku we Francji, powtórzyło to w roku 2018, osiągając jeszcze lepsze wyniki. Rezygnując z obecności na targach Intermat opracowano długofalowy program działań obejmujący całą Francję. Dało to nie tylko wsparcie dealerów, ale i przybliżyło firmę do klientów napędzając sprzedaż.

JCB postanowiło zainwestować więcej w globalny marketing,  w relacje z klientami, organizację lokalnych wydarzeń dealerskich; organizację wizyt klientów JCB w swojej siedzibie głównej oraz w globalny program sponsorowania. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.