Go to Top

Zarządzaj z Trimble Business Center!

Zarządzanie danymi w czasie projektu ułatwia Trimble Business Center. Łączy funkcje oprogramowania geodezyjnego z budowlanym, obniża koszty eksploatacji, zwiększa wydajność Pomaga tworzyć dokładne zintegrowane modele 3D dla placów budowy, projektów liniowych. Pozwala zaoszczędzić czas na dojazdy dzięki efektywnemu zarządzaniu danymi między biurem, systemem pozycjonowania Trimble i technologią sterowania maszynami Trimble. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze.

Oprogramowanie Trimble Business Center jest dostępne w wersjach z dodatkowymi modułami pozwalającymi dostosować funkcjonalność do konkretnego zastosowania.

Edycja Viewer (udostępniana bezpłatnie) pozwala na import i eksport danych do urządzeń terenowych Trimble, przeglądanie i sprawdzanie danych.

Edycja Field Data  pozwala szybko i dokładnie zarządzać danymi terenowymi z możliwością dołączenia modułu GIS, ma podstawowe funkcje rysowania i edycji, przetwarza dane z niwelatora i tachimetru.

Edycja Surface Modeling pozwala na tworzenie, edycję i zarządzanie modelami powierzchni, tworzenie raportów z obliczeń objętości i pola powierzchni, tworzenie map pokrycia nasyp/wykop, tworzenie, edycjęi zarządzanie osiami i liniami odniesienia. Ma dodatkowe moduły dla wiertnic, palownic i zagęszczarek, w tym walców, umożliwiające dostęp do funkcji dla specjalistycznych zastosowań w robotach ziemnych.

Edycja Survey Inetrmediate umożliwia import, ustawianie odniesień geograficznych, edycję i wyodrębnianie wektorów z plików Adobe PDF i plików graficznych, obliczanie wyrównania sieci, wykonawanie obliczeń kalibracji budowy, tworzenie dynamicznych etykiet i tabel.

Edycja Survey Advanced pozwala na tworzenie i uruchamianie makr TML (skrypty w języku Python), tworzenie i edycję modeli powierzchni i korytarza, ma zaawansowane funkcje rysowania, zapewniające atrakcyjny wygląd prezentacji, planów robót lub inwentaryzacji powykonawczych. Wyposażona jest w zaawansowane funkcje pomiarów geodezyjnych. Aby uzyskać zaawansowane funkcje, należy dodać moduł Mobile Mapping.  Dodanie modułu tunelowego pozwala  bardziej efektywnie zarządzać danymi z projektów budowy tuneli. Dodanie modułów skanowania i fotogrametrii lotniczej zapewnia dodatkowe funkcje pomiarów.

Edycja Site Modelling ma funkcję przygotowania danych, która szybko przekształca dane 2D lub nieprawidłowo zwymiarowane dane CAD w odpowiednio zwymiarowane wysokościowo obiekty, które następnie można przesłać bezpośrednio na plac budowy. Wyposażona jest w narzędzia do modelowania i interfejs do modeli produkcyjnych w VisionLink. Dodanie modułu Utility Modeling ułatwia tworzenie obiektu infrastruktury.

Edycja Site Construction - jej funkcje obmiarowe oszczędzają czas dzięki zastosowaniu jednego oprogramowania do importowania plików Adobe PDF, kreślenia planów warstwicowych, tworzenia powierzchni, zastosowania w prowadzonych pracach do wyszczególnienia materiałów sypkich i ich głębokości oraz uzyskania dokładnego raportu o ilościach i kosztach. Usprawnia cały proces, od oszacowania do projektowania, poprzez przygotowanie i tworzenie projektów wstępnych. Pozwala na tworzenie i edycję obliczeń transportu materiałów na placu budowy. Dodatkowe narzędzia do obmiaru dróg umożliwiają konwertowanie cyfrowych przekrojów CAD, szybkie wyodrębnianie informacji dotyczących przekrojów z plików wektorowych Adobe PDF i szybki podgląd lokalizacji i ilości materiałów

Edycja Infrastructure - funkcja liniowego transportu materiałów pomaga określić ilość i miejsca przemieszczenia ich oraz związane z tym koszty. Funkcja projektowania skrzyżowań znacznie skraca czas potrzebny na skomplikowane i pracochłonne prace projektowe poprzez automatyczne tworzenie parametrycznych skrzyżowań za pomocą zdefiniowanych szablonów

Trimble Business Center jest w pełni zintegrowne z oprogramowaniem Trimble® Siteworks, SCS900 Site Controller, Trimble Earthworks, Trimble GCS900 Grade Control System, Trimble PCS900 Paving Control System, Trimble CCS900 Compaction Control System, Cat® AccuGrade™ oraz Cat GRADE Grade Control System

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.