Go to Top

Budowa dróg w toku

GDDKiA realizuje obecnie 111 inwestycji w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na łączną kwotę ponad 56 mld złotych. Finansowanie budowy dróg jest niezagrożone, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargów na odcinki, na których odstąpiono od umów lub które porzucili nierzetelni wykonawcy. GDDKiA wykorzystuje środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Rozliczenie finansowe projektów UE w obecnej perspektywie zakończy się 31 grudnia 2023. Przewidziano dofinansowanie 91 projektów, na które przyznano środki w kwocie 42 mld zł.

GDDKiA planuje do końca 2019 r. ogłosić w ramach nowo realizowanych inwestycji z Programu Budowy Dróg Krajowych postępowania na 11 zadań o łącznej długości około 250 km. Koszty robót budowlanych szacuje na kwotę blisko 12 miliardów złotych.

Inf. prasowa i grafiki GDDKiA

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.