Go to Top

Zapylenie na celowniku Frutigera

Zmniejszenie zapylenia w kopalniach odkrywkowych to ważny aspekt  Zwykłe zraszanie jest skuteczne jedynie na krótką metę i nie może zapobiec całemu szeregowi czynników mających szkodliwy wpływ zarówno na ludzi, jak i maszyny pracujące na terenie zakładu górniczo-przeróbczego. Walka z zapyleniem staje się coraz bardziej skuteczna. Duże w tym zasługi ma produkująca myjnie kół i podwozi szwajcarska firma Frutiger Company AG reprezentowana w naszym kraju przez spółkę Frutiger Polska z Oświęcimia. Stosowanie urządzeń myjących pozwala dość skutecznie neutralizować kurz wzniecany przez koła i gąsienice.

Znacznie trudniejsze do rozwiązania problemy z zapyleniem występują podczas prac rozbiórkowych i wyburzeń, na hałdach i zwałowiskach zakładów hutniczych, elektrowni i ciepłowni oraz w kopalniach surowców skalnych, cementowniach lub na placach przeładunkowych materiałów sypkich. Zgodnie z przepisami każdy przedsiębiorca powinien lokalizować i niwelować zagrożenia zapyleniem na stanowiskach pracy oraz oddziałujące negatywnie na tereny otaczające zakład górniczy. Najczęściej stosowane rozwiązania neutralizujące zapylenie w kopalniach odkrywkowych dotyczą punktów tworzenia i kumulowania się frakcji pylastych.
Skuteczne zwalczanie zanieczyszczenia powietrza wymaga zastosowania zaawansowanych technologicznie urządzeń. Właśnie dlatego inżynierowie Frutigera opracowali konstrukcję dalekosiężnego zraszacza wodnego. Wyposażone w głowice dyspergujące urządzenie o nazwie MobyDick Cannon okazało się bardzo skuteczne w wiązaniu pyłu i szybko zyskało renomę u użytkowników.
Kolejna generację MobyDick Cannon to urządzenia o zmiennej wydajności. Ich użytkownik może regulować ilość zużytej wody, zasięg wyrzutu i rodzaj strumienia. Parametry robocze można łatwo dostosować do panujących warunków.
Odległość, na jaką jest wystrzeliwany strumień wody można regulować bezstopniowo. Zasięg działa New Generation 3060 może zawierać się w przedziale od trzydziestu do sześćdziesięciu metrów. Większe urządzenie New Generation 3090 może wyrzucać wodę nawet na odległość dziewięćdziesięciu metrów. Łatwość dokonywania korekt nastawień w trakcie pracy stanowi olbrzymią zaletę obu urządzeń. Zapylenie może być bowiem neutralizowane u źródła powstawania z optymalnej odległości i z maksymalną mocą. Więcej o urządzeniach firmy Frutiger przeczytać będzie można w wydaniu 4/2019 Pośrednika Budowlanego.

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.