Go to Top

Ktoś to musi dokończyć...

Przejezdny, zatłoczony, ale nadal nieskończony – odcinek obwodnicy Marek w ciągu trasy ekspresowej S8 na przedmieściach Warszawy powinien być oddany do użytku już pod koniec 2017 roku. Samochody faktycznie jeżdżą nim od grudnia 2017, ale do zakończenia prac jeszcze daleko. W kilku miejscach brakuje wjazdów i zjazdów z trasy, nie ukończono budowy trzech węzłów, brakuje wielu elementów infrastruktury, zieleni, słowem pracę przerwano i taki stan utrzymuje się od prawie dwóch lat. GDDKiA pożegnała się dwa lata temu z firmą Salini i stara się znaleźć wykonawcę, który dokończy inwestycję.

Przetarg na dokończenie prac zainteresował pięć firm. Najniższą ofertę złożyła firma Strabag (166 mln zł brutto), najwyższą firma PUT Intercor (282 mln 900 tys zł). Budżet zamawiającego to 139 mln zł. Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Umowa z wykonawcą (jeśli nie będzie odwołań) zostanie podpisana w listopadzie, a jej wykonawca będzie miał na realizację zadania 12 miesięcy (z wyłączeniem zimy). Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na wiosnę 2021 roku. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.