Go to Top

Nie tylko autostrady...

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji kolejnych 10 programów inwestycji i aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych w ośmiu województwach, których łączny koszt wynosi ponad 215 mln złotych. Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do obciążeń o nacisku 11,5 tony/oś. Poprawi to bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki przebudowie skrzyżowań, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, a także przepustów i mostów na drogach krajowych.

Zadania te będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

Przykładowo - będzie to budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK 92 na odcinku Słupca – Kowalewo Góry czy budowa chodnika w miejscowości Sitno, budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu z drogą powiatową wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnej, budową pasów włączenia i wyłączenia wzdłuż drogo krajowej numer 7, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na DK7 w Myślenicach.

Inf. Ministerstwo Infrastruktury

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.