Go to Top

Wzrost w budownictwie

Jak informuje GUS, produkcja budowlano-montażowa wzrosła we wrześniu o 7,6% rok do roku, a porównaniu z sierpniem o 12,7%. Te wyniki nieco zaskoczyły analityków prognozujących mniejsze wzrosty. Wzrost produkcji o 15,8% (rok do roku) zanotowano w budowie obiektów infrastrukturalnych, a budynków  o 5,3%. Niższą niż przed rokiem produkcję odnotowano w przypadku specjalistycznych robót budowlanych – mniej o 4,5%.

Według wstępnych danych, które podaje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, w okresie od stycznia do września oddano do użytku 145,6 tys. mieszkań. Jest to o 12,2% więcej niż przed rokiem. W końcu września w budowie pozostawało 828,6 tys.  mieszkań. Największy wzrost nastąpił w budowie obiektów infrastrukturalnych – o 8,7%.

Optymistyczne są badania koniunktury  - ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej w październiku 2019 kształtuje się na poziomie wyższym niż we wrześniu 2019 – 101 wobec 100, 2.

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.