Go to Top

Łatwiej dojedziemy na Święta

Od dzisiaj, czyli 23 grudnia, kierowcy mogą korzystać 20-kilometrowego odcinka A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia. Udostępniona została trasa główna i węzły Częstochowa Północ oraz Częstochowa Południe. Nie było to pewne – w kwietniu GDDKiA rozwiązała kontrakt z dotychczasowym wykonawcą – firmą Salini, a nawet przy przyspieszonym wyborze nowego wykonawcy (zostało nim konsorcjum firm: STRABAG Infrastruktura Południe, BUDIMEX oraz BUDPOL). Prace ruszyły dopiero na przełomie lipca i sierpnia.

W ciągu 150 dni, łącznie z niedzielami, zrealizowano roboty o łącznej wartość ponad 400 mln zł. W szczytowym okresie na budowie pracowało ponad 1000 osób, w tym ponad 800 pracowników fizycznych wraz z operatorami sprzętu i kierowcami oraz około 200 osób personelu wykonawcy. Pracowano po 16 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, a przy niektórych pracach w ogóle nie robiono przerw.
 Ułożono 330 tys. mkw. nawierzchni z betonu cementowego, 200 tys. mkw. nawierzchni bitumicznych oraz wykonano 500 tys. m sześciennych wykopów i nasypów. To przełożyło się na ok. 20 km dwujezdniowej autostrady. Dokończono budowę 25 obiektów mostowych, wykonano pięć przepustów skrzynkowych i dokończono budowę 30 przepustów na trasie głównej autostrady A1. Wykonano podziemny zbiornik retencyjny, 50 km umocnionych rowów drogowych i 10 km kanałów deszczowych. Zamontowano 3600 słupów ekranów akustycznych o łącznej masie 900 ton.
Pozwoliło to na realizacje budowy ciągu głównego A1, by w drugiej kolejności móc zająć się budową węzłów i innych elementów, nie będących koniecznymi do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta.
Inf. GDDKiA

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.