Go to Top

Zmiany kadrowe w budownictwie

Kiedy z nazwy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zniknął ten drugi człon, zastanawiano się, kto i w którym urzędzie będzie się teraz zajmował tą branżą. Od 7 lutego wiemy, że jest to Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Sprawuje on nadzór nad budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz mieszkalnictwem.  Kolejna zmiana dotyczy nadzoru budowlanego.

Od 8 lutego, po odwołaniu Anity Oleksak z funkcji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego funkcję tę pełni Norbert Książek (na zdjęciu z prawej), jej dotychczasowy zastępca. Obowiązki powierzono mu do czasu powołania nowego GINB. Otwarty nabór konkurencyjny na to stanowisko ogłosił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Termin składania ofert minie 2 marca 2018, a ogłoszenie w tej sprawie przeczytać można na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM.
(mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.