Go to Top

Caterpillar zapobiega wypadkom!

„Sekundowy sen”, czyli przysypianie za kierownicą, to problem nie tylko prowadzących samochód, ale i operatorów maszyn budowlanych czy pojazdów poruszających się w ruchu pozadrogowym. Monotonne powtarzanie tej samej trasy, tych samych czynności, może spowodować spadek percepcji, a nawet bezwiednie przyśnięcie. Jak bardzo jest to niebezpieczne, tłumaczyć nie trzeba. Caterpillar opracował metodę zapobiegania takim sytuacjom.

Na początek na tapetę wzięto wszystkie udokumentowane wypadki z lat 2003-2016, w których udział brały maszyn budowlane lub wozidła. Pod uwagę brano przede wszystkim zachowanie kierowców i operatorów w sytuacjach szczególnego zagrożenia. Analiza wykazała, że najczęstszą przyczyną wypadków było zmęczenie operatorówi  powodowane nim krótkotrwałe wyłączenie świadomości.  W efekcie wdrożonych środków zaradczych w ciągu niespełna dwóch lat udało się ograniczyć straty powodowane wypadkami aż o 92 procent. Zważywszy na fakt, że w tym samym czasie istotnie zwiększyło się zatrudnienie wśród obsługujących ciężki sprzęt budowlany, to doskonały rezultat.

Caterpillar opracowując swój system bezpieczeństwa zdecydował się na oparciu go o kamery 3D zamontowane w kabinie. Ich głównym zadaniem jest śledzenie mimiki twarzy operatora. Kamery „przyglądają się” przede wszystkim gałkom ocznym rejestrując w ten sposób zmęczenie obsługującego maszynę. Za każdym razem, gdy ten przymknie oczy na dłużej niż 1,5 sekundy, a maszyna przemieszcza się z prędkością wyższą niż 6,5 km/h,  rozlega się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy. Oprócz tego aktywowany zostaje alarm w postaci silnych wibracji fotela operatora. System reaguje także, jeżeli prowadzący maszynę oderwie na dłużej niż 4,5 sekundy wzrok od drogi, a maszyna czy pojazd rozwijają prędkość ponad 16 km/h.  (jb)

Więcej przeczytać będzie można w pierwszym tegorocznym wydaniu „Maszyn budowlanych” 1/2018

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.