Go to Top

Większe fundusze na drogi samorządowe

Prace nad nowym systemem finansowania budowy i utrzymania dróg gminnych posuwają się do przodu. Celem jest stworzenie Funduszu Dróg Samorządowych, który zastąpi istniejący „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” o niewystarczającym budżecie 800 mln zł. Zgodnie z deklaracjami rządu fundusze na budowę i modernizację dróg gminnych i powiatowych wynosić będą 5 mld zł.

Potrzeby remontowo-modernizacyjne są ogromne, to widać gołym okiem. Samorządy nie dysponują funduszami, które pozwoliłyby na radykalną zmianę tej sytuacji, mogą co najwyżej dbać, by stan dróg znacząco się nie pogarszał. Sytuację komplikuje ogromny wzrost cen materiałów i usług budowlanych, który winduje koszty inwestycji na znacznie wyższe od zakładanych poziomy. Szczegóły dotyczące nowego funduszu mają być znane dopiero na jesieni. Jeszcze we wrześniu przyjmowane będą wnioski o finansowanie w ramach dotychczas obowiązującego programu. Będzie to jednak ostatni taki nabór. (mz)

 

 

 

Copyright © 2014 posbud.pl.
All Rights Reserved.