Wodorowy Cummins

Wodorowy Cummins

Wiodąca w branży technologii napędów firma Cummins rozpoczęła testowanie silnika napędzanego wodorem, robiąc kolejny krok naprzód w rozwoju technologii zeroemisyjnych. Cummins chce stworzyć nowe rozwiązania, które pomogą klientom zaspokoić potrzeby energetyczne, ale i ekologiczne.
– Firma Cummins jest zachwycona potencjałem silnika wodorowego w zakresie redukcji emisji i zapewniania klientom mocy i osiągów – powiedział Srikanth Padmanabhan, prezes segmentu silników. – Dokonaliśmy znacznych postępów technologicznych i będziemy nadal iść naprzód. Jesteśmy optymistycznie nastawieni do wprowadzenia tego rozwiązania na rynek.

Silniki wodorowe dają producentom OEM i użytkownikom końcowym korzyść dzięki możliwości dalszego stosowania dotychczas używanych mechanicznych układów napędowych.
Mogą wykorzystywać ekologiczne paliwo wodorowe, produkowane przez elektrolizery, mające prawie zerową emisję dwutlenku węgla przez rurę wydechową i prawie zerowe poziomy tlenków azotu.. Przewidywane inwestycje w produkcję wodoru ze źródeł odnawialnych na całym świecie zapewnią coraz większe możliwości wdrażania całych flot napędzanych wodorem, wykorzystujących ogniwa paliwowe Cummins.

Powrót na górę