Leasing odrabia straty!

Leasing odrabia straty!

Związek Polskiego Leasingu podał, że w I połowie 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł przy dynamice rynku na poziomie 36,2% r/r. To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku.

Związek Polskiego Leasingu podał, że w I połowie 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł przy dynamice rynku na poziomie 36,2% r/r. To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku.
 
Jak zauważa Paweł Pach, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu: - Pierwsze sześć miesięcy tego roku pokazało, że przedsiębiorcy wrócili do inwestycji i realizowali je przy udziale leasingu. To dwie dobre wiadomości. Aktywność polskich firm, głównie z segmentu MŚP, w prosty sposób przekłada się na wyniki sektora leasingowego, a te są bardzo dobre. Równie wysokie są oczekiwania na kolejne miesiące roku. Według najnowszej prognozy ZPL, która mówi o 20,2 proc. wzroście na koniec 2021r., branża leasingowa ma szansę nadrobić dwa lata spowolnienia, jakie obserwowaliśmy na rynku leasingu w 2019 i 2020r. Dla leasingodawców był to czas wytężonej pracy związanej ze zmianą procesów, sposobu zawierania umów czy zmiany metod kontaktu z klientami. Każda prognoza jest dziś obarczona dużym ryzykiem, ze względu na zbliżającą się jesień i czwartą falę pandemii, jednak eksperci sektora leasingowego mają nadzieję na dobrą końcówkę roku

Największą grupą odbiorców usług leasingowych pozostają mikro i małe firmy, czyli klienci o obrotach do 20 ml zł, którzy stanowią 73,8 %. Klienci mikro (tj. firmy o obrotach do 5 mln zł) mają 55 proc. udział w rynku, a  firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł 18,9 proc. udział. Transakcje zawierane z firmami o największych o obrotach (powyżej 20 mln zł) stanowią 25,3%, podczas gdy umowy z klientami indywidualnymi są szacowane na 0,7 proc. 
 
W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku, przy pomocy leasingu i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy lekkie (mające 43,6 % w strukturze rynku leasingu) oraz maszyny i inne urządzenia (odpowiadające za 27,9%). Nieco rzadziej finansowali pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t., ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (23,2 proc. udział w rynku).  Inne aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i pozostałe pojazdy mają 4,5 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7 proc. udział.

Maszyny i inne urządzenia: Sektor finansowania maszyn w ubiegłym roku w najmniejszym stopniu odczuł skutki recesji. W I połowie 2021r. recesja nie była już widoczna w wynikach sektora leasingowego, który w segmencie finansowania maszyn zanotował 21,8 proc. wzrost r/r, dzięki transakcjom o łącznej wartości 11,3 mld zł. W analizowanym czasie wszystkie segmenty rynku maszyn odnotowały dodatnie dynamiki w 2021r.: maszyny rolnicze (14,7% r/r), sprzęt budowlany (37,5% r/r), maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (35,7% r/r), sprzęt medyczny (20,8% r/r), maszyny dla przemysłu spożywczego (19,1% r/r) czy maszyny poligraficzne (57,1% r/r).
 
Pojazdy ciężarowe
Ubiegłoroczny kryzys w największym stopniu obniżył wolumen finansowania pojazdów ciężarowych, dzięki czemu odbicie w tym segmencie rynku jest najbardziej znaczące. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku leasingodawcy podpisali kontrakty o łącznej wartości 9,4 mld zł, wobec 4,9 mld w roku ubiegłym. Za 91 proc. wzrost w tym segmencie rynku w br. odpowiadały w równym stopniu transakcje dotyczące ciągników siodłowych (117 proc. dynamika r/r), naczep i przyczep (105,9 proc. dynamika r/r) jak i pojazdów o masie powyżej 3,5 tony (59,7 proc. wzrost r/r).  Gorsze wyniki branża zanotowała jedynie w obszarze finansowania autobusów.

Inf.prasowa Związek Polskiego Leasingu

Powrót na górę