STRABAG udostępnił do ruchu drogę S61 na Podlasiu

STRABAG udostępnił do ruchu drogę S61 na Podlasiu

Konsorcjum spółek z Grupy STRABAG udostępniło kierowcom fragment drogi ekspresowej S61 o długości ponad 16 km – od węzła Kolno do węzła Stawiski w woj. podlaskim.
Powstała dwujezdniowa trasa o nawierzchni z betonu cementowego. Wybudowano dwa pasy ruchu, pasy awaryjne i pas rozdziału. Powstał węzeł drogowy „Kolno” i dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Ponadto przebudowano istniejącą jezdnię obwodnicy Stawisk o długości 3,061 km. W pobliżu Węzła Kolno STRABAG wybudował 2,2 km odcinek drogi krajowej nr 63, który pozwala na włączenie się do drogi ekspresowej S61. W ciągu trasy wybudowano 16 obiektów mostowych, przejścia dla małych i dużych zwierząt. W celu ograniczenia hałasu trasę poprowadzono w zagłębieniu. Taki przebieg drogi jest bardziej przyjazny zarówno dla środowiska oraz ma korzystny wpływ estetykę krajobrazu.

Wzdłuż trasy zainstalowano System Zarządzania Ruchem, który ma zwiększyć bezpieczeństwo podróżujących. Zamontowano tablice zmiennej treści oraz elektroniczne tablice informujące kierowców pojazdów ciężarowych o zajętości parkingów na trzech kolejnych miejscach obsługi podróżnych.
Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 do granicy państwa w Budzisku. Po zakończeniu budowy droga ekspresowa S61 umożliwi bezpieczny i komfortowy przejazd z Warszawy na Podlasie, Suwalszczyznę i dalej na Litwę , Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi, a Europą Zachodnią.
STRABAG jest obecnie zaangażowany w realizację ponad 230 km tras ekspresowych w Polsce. Jesteśmy obecni na S6, S7, S14, S19 S74, DK61 oraz na autostradzie A1. Rozpoczęliśmy projektowanie trasy A2 w pobliżu Siedlec. Budujemy łącznie 15 odcinków dróg ekspresowych w Polsce.

STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji - terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie. STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich Klientów. Dzięki zaangażowaniu ponad 74 tys. pracowników STRABAG SE osiąga roczne obroty w wysokości ponad 15 mld EUR. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Austrii i Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu krajach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach.
Grupa STRABAG działa w Polsce od 1987 roku. Przy zatrudnieniu 6500 pracowników, roczne obroty Grupy wynoszą ponad 5 mld PLN.


Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl

Inf. prasowa i zdjęcia: STRABAG

Powrót na górę