Budownictwo drogowe a GOZ

Budownictwo drogowe a GOZ

Czy środowiskowe regulacje UE stanowią ograniczenia rozwojowe, czy też są szansą na znaczący rozwój biznesowy i wzrost innowacyjności przemysłu? Jaka jest szansa na szybkie wdrożenie w budownictwie drogowym rozwiązań spełniających wyzwania klimatyczne i gospodarki o obiegu zamkniętym? Wyzwania i możliwości wynikające z dążenia do zeroemisyjności, gospodarka w obiegu zamkniętym oraz polskie i unijne regulacje środowiskowe dotyczące budownictwa drogowego to tematy Sympozjum „Budownictwo drogowe w kontekście wyzwań klimatycznych i gospodarczych”, które w października odbyło się na Politechnice Warszawskiej.

Eksperci rozmawiali m.in. o tym, czy środowiskowe regulacje UE stanowią ograniczenia rozwojowe, czy też są szansą na znaczący rozwój biznesowy i wzrost innowacyjności przemysłu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że destrukt asfaltowy utracił status odpadu. Potraktowanie destruktu asfaltowego jako produktu wpisuje się w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, zgodnie z którą produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Tym samym wytwarzanie odpadów powinno być zminimalizowane.
Poruszony został też temat synergii świata nauki, administracji i przemysłu w odpowiedzi na potrzeby klimatyczne UE. Politechnika Warszawska zaprezentowała badania prowadzone na uczelni w odpowiedzi na wyzwania wynikające z wyzwań klimatycznych. LOTOS Asfalt i współpracujące z nim uczelnie zaprezentowały realizowane projekty R&D mające mieć korzystny wpływ na środowisko naturalne.
Sympozjum „Budownictwo drogowe w kontekście wyzwań klimatycznych i gospodarczych” zostało zorganizowane wspólnie przez Politechnikę Warszawską oraz spółkę LOTOS Asfalt.

Informacja prasowa LOTOS Asfalt

Powrót na górę