Największe firmy budowlane w Polsce

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2021-2026”, łączne przychody 40 wiodących grup budowlanych w 2020 r. wyniosły 48,4 mld zł, co stanowiło 29% przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych, czyli podmiotów zatrudniających powyżej 9 pracowników. Z uwagi na niewielką tylko poprawę koniunktury w budownictwie w 2021 r. firmy odnotują nominalny wzrost przychodów o ok. 3%, a więc poniżej wskaźnika inflacji w budownictwie. Oczekiwany w przyszłości dynamiczny wzrost wartości przychodów wykonawców uzależniony jest od realnego startu nowego pakietu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych.

Czytaj dalej...

Lepsze wyniki firm budowlanych z GPW

W okresie ostatnich czterech kwartałów całkowite przychody 19 grup budowlanych notowanych na GPW wzrosły nominalnie o 10% w ujęciu rok do roku, na co istotny wpływ miał dalszy wzrost cen robocizny oraz materiałów budowlanych. Wyraźnie poprawił się również wynik finansowy netto analizowanej grupy, który w ciągu roku wzrósł aż o 1,3 mld zł, co w dużej mierze jest jednak zasługą jednorazowych zdarzeń rynkowych. Rentowność wykonawców wciąż prezentuje się jednak słabiej w porównaniu z firmami deweloperskimi oraz dostawcami materiałów budowlanych i sprzętu.

Czytaj dalej...

Gospodarka ma się nieźle

Jak podał GUS, produkcja przemysłowa w październiku była wyższa o 7,8% rok do roku. To bardzo dobry wynik, choć pogorszyły go braki komponentów i przerwanie pracy w przemyśle motoryzacyjnym. Gdyby nie problemy z dostępnością materiałów i surowców oraz kłopoty logistyczne, polski przemysł byłby jeszcze w lepszej kondycji, jednak nawet teraz nie można narzekać porównując ją z większością krajów UE. Co nie uchroni nas przed narastaniem problemów. A co z budownictwem?

Czytaj dalej...

Pandemia opóźnia formalności w budownictwie

Polski Związek Firm Deweloperskich alarmuje, że z powodu pandemii i związanego z nią spowolnienia pracy urzędów znacznie wydłużył się okres oczekiwania na warunki zabudowy – podaje portal Prawo.pl. Czas ten może przekroczyć nawet 60 dni. Również coraz mniej pozwoleń na budowę wydaje się w terminie. Prawo.pl, powołując się na wyniki badań przeprowadzonych przez Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), wskazuje, że na przestrzeni ostatnich lat w ubiegłym roku inwestorzy najdłużej czekali na załatwienie formalności.

Czytaj dalej...

Potencjał rynku budowlanego do 2026

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2021-2026 – analiza 16 województw”, całkowita wartość 960 największych realizowanych i planowanych inwestycji w Polsce szacowana jest na 682 mld zł.
Analitycy firmy Spectis przeanalizowali prawie tysiąc inwestycji mających największy wpływ na przyszłą koniunkturę na lokalnych rynkach budowlanych. W każdym województwie analizie poddano 60 najważniejszych inwestycji (po 30 z segmentów budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego).

Czytaj dalej...

Leasing odrabia straty!

Związek Polskiego Leasingu podał, że w I połowie 2021r. firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania o wartości 40,5 mld zł przy dynamice rynku na poziomie 36,2% r/r. To pierwszy tak dobry wynik sektora leasingowego od końca 2018 r., kiedy wartość rynku przekroczyła pułap 82,6 mld zł. Przez kolejne dwa lata (2019 i 2020) sektor leasingowy notował ujemne dynamiki, które zostały przełamane w tym roku.

Czytaj dalej...

Włoski rynek odżywa po pandemii

W pierwszej połowie 2021 r. na rynek włoski trafiło 9196 maszyn budowlanych, o 55% więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego, pandemicznego roku. Mówiąc dokładniej, było to 8834 maszyn do robót ziemnych (+56%) i 362 maszyn drogowych (+44%). Dane, przetworzone przez Unacea na podstawie wyników sprzedaży zarówno producentów, jak i importerów maszyn, przedstawiono podczas konferencji prasowej.

Czytaj dalej...

Wzrost sprzedaży w Volvo CE

W II kwartale 2021 r. Volvo CE odnotowało wzrost sprzedaży netto o 13% dzięki wynikom uzyskanym w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Wzrost sprzedaży odnotowano na wszystkich rynkach z wyjątkiem Chin. Większa aktwność w branży budowlanej, wysokie zaufanie klientów i zwiększone inwestycje w infrastrukturę spowodowały, że o 35% wzrosła również liczba zamówień. Odnotowano także 17% wzrost sprzedaży usług.

Czytaj dalej...

Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis, zatytułowanego „Budownictwo energetyczno-przemysłowe w Polsce 2021-2026”, szacunkowa wartość 170 realizowanych i planowanych największych inwestycji to 253 mld zł, z czego 30 mld zł (12% całości) przypada na inwestycje w budowie a 223 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Tak znacząca dysproporcja pomiędzy wartością inwestycji w realizacji a planowanymi świadczy o ogromnym potencjale rozwoju tego segmentu budownictwa.

Czytaj dalej...

Budownictwo kolejowe w Polsce 2021-2026

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis poświęconego budownictwu kolejowemu w Polsce, szacunkowa wartość ponad 200 realizowanych i planowanych największych inwestycji kolejowych to blisko 120 mld zł, z czego 35 mld zł (30% całości) przypada na inwestycje w budowie, a ponad 80 mld zł na inwestycje będące na etapie przetargu, planowania lub wstępnej koncepcji. Jak wygląda rynek budownictwa kolejoweg, jakie są jego problemy, retowność i perspektywy?

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS