Volvo Co-Pilot – osobisty asystent operatora

Volvo Construction Equipment daje się poznać jako prekursor innowacyjnego podejścia do zarządzania maszynami, a to za sprawą inteligentnych systemów sterowania. Firma prezentuje szeroką gamę rozwiązań Volvo Assist, z których każde wykorzystuje nowoczesny, interaktywny interfejs Volvo Co-Pilot montowany w kabinie maszyny

Czytaj dalej...

Bezpieczeństwo w branży budowlanej

– Producent maszyny budowlanej powinien sam oszacować i ocenić ryzyko związane z jej użytkowaniem oraz wyeliminować je za pomocą środków technicznych – stwierdził Krzysztof Turoń z Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). – Dopuszczone do użytkowania maszyny muszą posiadać oznaczenie CE gwarantujące, że są one zgodne z „zasadniczymi wymaganiami” w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zawartymi w dyrektywie maszynowej 2006/42WE. To, czego nie można wykluczyć lub stwarza zagrożenie akceptowane społecznie, powinno być opisane w instrukcji – podkreślił prelegent konferencij z cyklu „Idea Rozwoju Twojego Biznesu”.

Czytaj dalej...

Radar – sięga tam, gdzie wzrok nie sięga

Niezależnie od prowadzonej działalności firmy robią wszystko, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo realizowanych zadań i optymalizować swoją działalność. Nie jest to proste, szczególnie w dzisiejszej rzeczywistości. Z pomocą przychodzi technologia radarowa, która z różnych przyczyn nie była dostępna szerszej grupie odbiorców. Teraz to się wreszcie zmieniło. Inżynierowie z firmy Groeneveld-BEKA wykorzystali wszystkie jej zalety, w tym przede wszystkim precyzję dokładności wyznaczania obiektów w przestrzeni, konstruując radarowy system wykrywania przeszkód Greensight i dopasowując go potrzeb pojazdów oraz maszyn mobilnych o większych gabarytach.

Czytaj dalej...

Drogi lepiej zabezpieczone

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obiektach inżynierskich montowane są wyższe od zwykłych bariery zabezpieczające przed zjechaniem pojazdu poza krawędź obiektu oraz przed upadkiem człowieka z wysokości. GDDKiA rozpoczyna zabezpieczanie przestrzeni między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy. Pierwsze siatki zabezpieczające już zamontowano.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS