Budowa zapory na granicy

W czwartek (16 grudnia br.) odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Marek Chodkiewicz, pełnomocnik do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy, rekomendował, aby budowa zapory na granicy z Białorusią powierzona została dwóm firmom: BUDIMEX SAUNIBEP SA. Obie firmy dają gwarancje realizacji zadania w terminie.

W trakcie negocjacji technicznych, wykonawczych i cenowych te dwie firmy zostały wyłonione spośród siedmiu zaproszonych do składania ofert. W ocenie inwestora spełniają one w najwyższym stopniu przyjęte kryteria, w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze. Zapewniają również możliwość realizacji budowy zapory w trybie elementów prefabrykowanych, co umożliwi ograniczenie do niezbędnego minimum prace wykonywane na miejscu, mogące istotnie destabilizować działania ochronne służb w pasie granicznym. Wskazane przez inwestora firmy dają także gwarancję dotrzymania zobowiązań terminowych, a przedstawione kosztorysy, przy dochowaniu założeń technicznych i technologicznych, nie odbiegają od oczekiwań inwestora.

W przyszłym tygodniu na konferencji prasowej zostaną przedstawione szczegółowe informacje w tym zakresie.
kom/ lena/


Źródło informacji: MSWiA

Powrót na górę